We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

İnsülin Hormonunun Görevleri

İnsülin Hormonunun Görevleri

Hormonların besin alımında ve metabolizmalarında nasıl görev yaptığını anlayabilmek için pankreas denilen organdan salgılanan insülin denilen hormonun görevlerini anlamak ve diğer hormonlar ile etkileşimlerini bilmek gerekir. Çünkü insülin yağ, protein ve karbonhidrat (şeker) metabolizmalarında görev yapar. Bu görevleri kısaca özetleyelim;
İnsülin Hormonunun Uyardığı Reaksiyonlar;
  1. İnsülin, glikozun (şekerin) amino asidlerin (proteinlerin en alt birimleri) ve bazı ionların (potasyum gibi) hücre zarından hücre içine taşınmasını sağlar
  2. İnsülin glikozun (şekerin) depolanmasını ve depo ürününün (glikojenin) yapılmasını (sentezini) sağlar
  3. İnsülin, yağ asitleri ve gliserolden trigliseridlerin (yağların ) yapımını arttırır.
  4. Protein sentezini (yapımını) RNA (Ribonükleik asid ve DNA (Deoksiribonükleik asid) yapımını (sentezini) uyarır.
Bu görevlere baktığımızda insülin hormonunda dengesizlik olan Hipoglisemik (yani kan şekeri düşüklüğü) olan bir kişinin neden kan şekerinin inişler ve çıkışlar yaptığını, kan yağlarının yüksek olduğunu neden Ürik asidinin yüksek olduğu (RNA ve DNA nın metabolizması sonucu ortaya Ürik asid çıkar) anlayabiliriz.
Demek ki Hipoglisemik bir kişinin mutlaka kan yağları ve ürik asidi de kontrol edilmelidir.
İnsülin Hormonunun Engellediği Reaksiyonlar;
  1. Depo glikozun (Glikojenin) parçalanmasını inhibe eder.
  2. Trigliseridlerin (yağların) yağ deposunda parçalanarak yağ asidleri ve gliserole ayrılmasını inhibe eder.
  3. Proteinlerin yıkımını inhibe eder. (Anabolizandır. Hücre yapıcı)
  4. Glikozdan (şekerden) başka ürünlerden yani yağlar ve proteinlerden şeker elde etmek demek olan glukoneogenezi inhibe eder
  5. Üre yapımını inhibe eder.
  6. Yağların yıkılması sonucu ortaya keton cisimcikleri çıkar. Bunlar sağlığa zararlı ürünlerdir. Bu olaya tıp dilinde ketogenez denir. Bu işlemi inhibe eder.
Yani insülin hormonu, yağ depolanmayı, glikozun (şekerin) enerji için kullanılmayıp yağ olarak depolanmasını, proteinlerin yapımını sağlar.

Yani insülin hormonu fazla olan insanlar şeker yerler ama enerji olarak kullanamazlar. Yağlar parçalanıp enerji olarak kullanılamazlar hepsi depolanır. Bu kusurun nasıl şişmanlık yarattığı anlatabildiğimi sanıyorum.

WhatsApp chat