We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

'

NİÇİN ŞİŞMANLIYORUZ?

PraderWilli Sendromu

Hipotalemik (beyindeki bir merkez) disfonksiyona (işlevsizlik) bağlı olarak, doyurulamayan açlık hissi; Hipotoni, Growth Hormon (GH) salınım yetersizliği, Ghrelin hormonu çok yüksektir.

Açlık Yaratan Ghrelin Hormonu. Tokluk Yaratan Leptin Hormonunun İşlevinin Bozulması

Ghrelin Hormonu : Mideden salgılanır. Daha bir çok organda da salgılandığı bulunmuştur. Büyüme hormonunun işlevini arttırır, mide asidini yükseltir. Aç iken yemekten önce salgılanır. Yemek yeme ile miktarı azalır (4) Çok açlıkta Ghrelin hormonu her 20-30 dakikada bir beyne mesaj yollar. Bu mesajların her birinin 30 dakika etki süresi vardır. Bu 30 dakikalık sürede ihtiyacınız olduğundan...

Şişmanlıkta En Büyük Etken İNSİLÜN Hormonu Ve Yarattığı Hastalık Hipoglisemi (Kan Şekeri Düşüklüğü)=Gizli Şeker Hastalığı (Latent Diabet)

Şişman bireylerde pankreas denilen organdan salgılanan insülin adı verilen hormonun fazla yada yeterli fakat dengesiz salgılanması sonucu oluşan kan şekerinde düşüklüğe Hipoglisemi hastalığı denir. Bu hastalık çok daha yaygındır. Bu dengesizlik kan testleri ile saptanabilmektedir Bu testlerin en önemlisi 75 gr glikoz ile 4 saatlik Oral Glikoz Tolerans testidir. Bu testte önce aç iken kan...

Şişmanlık Hormon Bozukluğu Sonucunda Olabilir.

Örneğin, Tiroid bezinin az çalışması (Hipotiroidi), böbrek üstü bezinin düzensiz çalışması hipofiz bezinin (beyinde bulunur) bozukluğu ve pankreas bezinin salgıladığı insülin denilen hormonun fazla salgılaması veya düzensiz salgılanması veya diğer hormonların yetersizliği veya fazla salgılanması şişmanlığa neden olmaktadır. Bu hormonlara günümüzde kan testleri ile bakılabilmekte ve hangi hormonda sorun var ise tıbbi veya diyetsel tedavisi yapılabilmektedir. Ya...

Şişmanlığın Derecesinin Belirlenmesinde Deri Kıvrım Kalınlığının Ölçülmesi

Deri kıvrım kalınlığının ölçümü kalipers adlı aletle yapılmaktadır. En güvenilir alet harperden kaliperstir. En hassas ölçüm yapılabilmektedir. Üst kolun orta yeri mezura ile ölçülür ve deri aletle sıkıştırılmak suretiyle yapılır. Sağ kürek kemiğin aşağı sivri köşesinin ucunun tam altından kol serbest bir durumdayken yapılır. Vücutta meydana gelen her ağırlık artışını şişmanlık olarak nitelememek gerekir küçük...

Şişmanlığın Ölçülmesi (Satandart Ağırlık Tablosu)

Boy ve Ağırlığın Ölçülmesi; Şişmanlığın ölçülmesinde en kolay yol, boy uzunluğunun ve ağırlığın ölçülerek standart ağırlık cetvelindeki değerlerle karşılaştırılmasıdır. 25 yaş üzerindeki ORTA YAPILI bireylerin boya göre standart ağırlık değerleri ve şişmanlık dereceleri (Metropolitan Life İnsurance Company 1959)   Boy                             Standart                   Hafif                                   Şişman                 cm                              Ağırlık (kg)               Şişmanlık (kg)                 (kg)                Erkek                    ...

Şişmanlığın Tanımı

Genellikle hatalı ve aşırı beslenme sonucu vücutta fazla miktarda yağ toplanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Şişmanlığın bilimsel olarak tanımı toplam vücut ağırlığında yağın %’sinin saptanması ile yapılabilmektedir. Vücut yağının ortalama değeri normal genç erkeklerde % 12 genç kadınlarda %26’dır. Erkeklerde vücut yağ miktarı %20’den kadınlarda %30 dan fazla ise bu durum şişmanlık olarak tanımlanmaktadır.

WhatsApp chat