We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

Şişmanlığın Derecesinin Belirlenmesinde Deri Kıvrım Kalınlığının Ölçülmesi

Şişmanlığın Derecesinin Belirlenmesinde Deri Kıvrım Kalınlığının Ölçülmesi

Deri kıvrım kalınlığının ölçümü kalipers adlı aletle yapılmaktadır. En güvenilir alet harperden kaliperstir. En hassas ölçüm yapılabilmektedir.

  1. Üst kolun orta yeri mezura ile ölçülür ve deri aletle sıkıştırılmak suretiyle yapılır.
  2. Sağ kürek kemiğin aşağı sivri köşesinin ucunun tam altından kol serbest bir durumdayken yapılır.

Vücutta meydana gelen her ağırlık artışını şişmanlık olarak nitelememek gerekir küçük yaştan beri çok spor yaparak kaslarını geliştiren ve bu şekil de normalden fazla ağırlığa sahip olanlar, çeşitli hastalıklar sonucu vücutlarında su toplanmış olan ödemli kişiler ve hamileler şişman olarak kabul edilmemelidirler.

Şişmanlık genellikle orta yaş hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber toplumun sosyoekonomik yapısına paralel olarak yaşamın her döneminde görülebilir. Örn; yoksul toplumlardaki gençlerde seyrek görülmesine karşın, ekonomik yönden gelişmiş toplumlarda önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Ayrıca bebeklik çağındaki şişmanlığın yetişkinlikte şişmanlığa yatkınlığı arttırdığı bilinmektedir.

Hayatın bazı dönemlerinde şişmanlık gelişebilir bunlar gebelik, ergenlik ve menapozdur.

Şişmanlık aynı zamanda beslenme bozukluğu sonucuda ortaya çıkabilir. Beslenme alışkanlıkları, besinleri hazırlama ve pişirme ile ilgili alışkanlıklar, yöresel yeme alışkanlıklarıda şişmanlığa yol açmaktadır.

Şişmanlık genetikte olabilir, Anne ve babası şişman olan çocuklar şişman olabilmektedir.

WhatsApp chat