We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

İnsülin Hormonu ve Diğer Hormonların Etkileşimi

İnsülin Hormonu ve Diğer Hormonların Etkileşimi

İnsülin hormonu ile diğer hormonların etkileşimlerine bakalım;

Glukagon; Pankreastan salgılanır. İnsülin hormonu salgısını arttırır.

Büyüme hormonu; (Growth Hormon) insülin salgısını arttırır. Beyinden salgılanır

ACTH (Adrenokortiko trop Hormon) Böbrek üstü bezine salgılanır. İnsülin salgısını uyarır.

Somatosttatin Hipotalamik (Beynin bir bölgesi) bir faktör olan, aynı zamanda pankreasın adacık D hücrelerinden, sinir uçlarından mide antrum bölgesinden, duodenumdan (12 parmak barsağı) salgılanır. İnsülin, büyüme hormonu ve glukagonun salgısını inhibe eder.

Gastric inhibitory polipeptide G.İ.P barsağa besin karışımının gelmesiyle barsak mukozasından salgılanan mide ve barsak sistemi hormonları; İnsülin salgısını uyarır. G.İ.P’in salgılanmasını da insülin inhibe eder.

Kolesistokinin safrada bulunur. İnsülin salgısını arttırır.

V.İ.P (Vozo aktif intistinal Polipeptide) ince barsakdan salgılanır. İnsülin salgısını arttırır.

Amino asidler (Proteinlerin sindirildikten sonra ortaya çıkan en küçük birimleri) Pankreoziminin salgısını arttırarak insülin salgısını uyarırlar. Bunlardan en fazla uyaranı Lösin adlı amino asiddir. Hatta ortamda glikoz (şeker) yoksa bile uyarır. Yani yediğimiz besinler ağzımıza alır almaz insülin salgılatırlar. Besinler sindirim enzimlerini etkilemeye başlar

Mide ve Barsak sistemine gelen besinler (şekerler (glikoz), proteinler (aminoasidler) ionlar (tuzlar) sodyum, potasyum, kalsiyum da insülin salgısını uyarırlar

En güçlü insülin salgılatan besin şekerdir. (Glikozdur)

Sinir sisteminden salgılanan hormonlarında insülin salgılamasında rolü vardır.

Epinefrin ve Norepinefrin, şeker (Glikoz) uyarısına karşın insülin salgısını inhibe eder.

Adrenalin İnsülin Salgısını inhibe eder. Çok heyecanlandığımız ve üst düzeyde duygusal çıkışlar hissettiğimiz de iştahımızın kesilmesi.

Tiroid Hormonlarından TSH (Tiroid Sitimülon Hormon) karbonhidrat metabolizmasını, fosfolipit (yağ) metabolizmasını ve protein metabolizmasını uyarır.

Tiroid hastalıklarından (Hipotiroidi–Basit Guatr) iyod minerali yetersizliğinden oluşur. Hastalık dolayısı ile karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması dengesi bozulur.

Hipotiroidi (yavaş çalışan tiroid bezi) hastalığı durumunda şişmanlık (ki metabolizma yavaşlar) oluşur, hipertiroidi durumunda zayıflık (ki metabolizma) hızlanır.

Merkezi sinir sistemi hormonlarından Dopamin TSH salgısı inhibe eder, böylece karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması dengesinde önemlidir.

Merkezi sinir sistemi hormonlarından Seratonin yağ yıkımını (Lipoliz) arttırır. İnsülin hormonunu azaltır. Çok mutlu olunca iştahın kesilmesi ve zayıflamanın olması (mutluluk hormonu)

Sekretin barsak hormonudur. İnsülin salgısını uyarır.

Prolaktin süt hormonu Hipofiz (beynin bir bölümü) den salgılanır. Erkekte ve kadında süt bezlerini aktive eder. Prolaktin diğer hormonlar kadar insülin salgısını etkilemez.

Cortisol insülinin fizyolojik antagonistidir.

Grelin  İnsülin hormonunu artırır.

Leptin İnsülin hormonunu azaltır.

 

HORMONEL HASTALIKLARIN ŞİŞMANLIK OLUŞTURMASI SADECE İNSÜLİN HORMONU İLE ETKİLEŞTİRMESİ SONUCU OLABİLİR VEYA OLMAZ. BAŞKA ETMENLERDE VARDIR. ANCAK BU HASTALIKLAR SONUCU İŞTAHIN ARTMASI VEYA AZALMASI BU HORMON İLE ETKİLEŞİMİNDEN KAYNAKLANIR.

ÇÜNKÜ İNSÜLİN HORMONUNU ARTTIRAN HORMON HASTALIKLARINDA HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ) OLUR, BUDA ŞEKER YEMEĞE YADA FAZLA KARBONHİDRAT OLMAYA MEYİL EDER.

WhatsApp chat